Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumikonkursid taotluste esitamise tähtajaga 01.november

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumidele

Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste erialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning aidata kaasa õppimismotivatsiooni tõstmisele.

01. novembrini 2018 võtab Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia üliõpilastelt vastu taotlusi järgmistele stipendiumidele:


ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse lennudusettevõtte käitamise õppekava või lennundustehnika õppekava

side-ja navigatsioonisüsteemide erialale spetsialiseerunud üliõpilane.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
CV
Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. Lennuvälja teenuste automatiseerimine- võimalused ja riskid

2. Raadioside sageduste kasutamise piirangud ja võimalused lennunduses

 

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Välja antakse kaks 640-eurost stipendiumi.


Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise eriala lennuki juhtimisele spetsialiseerunud vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
CV
Essee* (3 lk A4) teemal:

1. “CPL või MPL piloodid, keda Eesti lennundus vajab?”*
*Lisaklausel: Esse peab sisaldama vähemalt ühte intervjuud kogenud kommertspiloodiga. Vajadusel on Fort Aero AS esindaja valmis aitama kontakti leidmisel sobilike pilootidega.

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Välja antakse üks 700-eurone stipendium.

 

ASi Lennuliiklusteeninduse stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

Elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
CV
Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1. Atraktiivne tööandja lennundussektoris

2. Irdtorn – võimalused ja väljakutsed Eesti lennujaamades

3. Millal asendab lennunduses tehnoloogia inimesed?

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Välja antakse kaks 750-eurost stipendiumi.

 

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.


Eesti Lennuakadeemia fondi stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuutidega saab tutvuda SIIT.

Nimelise stipendiumi e-ankeet asub SIIN. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).