TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI ADO VABBE NIMELISELE KUNSTIPREEMIALE

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Ado Vabbe nimelisele kunstipreemiale kandidaatide esitamise tähtajaga 2. detsember(kaasa arvatud).

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel moel rikastanud Tartu kunstielu.

Preemia suurus on 2000 eurot.

Preemia määratakse kunstnikule, kunstiteadlasele või kuraatorile või nende rühmale eelnenud aastal valminud või esmakordselt avalikkusele esitletud professionaalselt kõrgetasemelise teose, teoste seeria, monograafia või kunstiprojekti eest. Erandina võidakse preemia määrata elutöö eest.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldus kandidaadi nime ja illustreerivate materjalidega ning argumenteeritud põhjendus.

Ettepanekuid kandidaatide kohta oodatakse Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile   kristjan.silm@kultuurkapital.ee või aadressile Kalevi 13, 51010 Tartu hiljemalt 2. detsembriks 2022.

Preemia saaja valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Kunstnike Liidu, Kõrgema Kunstikooli Pallas, Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli kunstide valdkonna, Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse esindajad.

Preemia antakse üle Tartu kunstnike aasta ülevaatenäituse avamisel Tartu Kunstimajas.

Lisainfo tel 744 1500, e-post     kultuurkapital@raad.tartu.ee