Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi AS Linnaehitus stipendiumile

Stipendium määratakse Pallase maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 15. novembriks 2019 enne kella 17.00.. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi suurus on 1000 eurot.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. novembril kell 17.00.

Stipendiumi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.