TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI NEINAR SELI SIHTKAPITALI SPORDISTIPENDIUMIDELE

Tartu Kultuurkapital ootab taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab 19. detsembrini (kaasa arvatud) vastu taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele.

Neinar Seli sihtkapitali spordivaldkonna alakapitali stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist.

Stipendiumid antakse välja järgmistes kategooriates:

  • Sportlik perekond (kõik pereliikmed peavad tegelema regulaarselt harrastus- või tippspordiga)
  • Tartus gümnaasiumis või ülikoolis õppiv sportlane
  • Töö kõrvalt tippspordiga tegelev sportlane
  • Spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • Spordiveteran

Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi võivad taotleda või kandidaate esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 19. detsembriks esitada vastav taotlus nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeedil ( https://tartu.ee/kotoetused) koos stipendiumi kasutamise eesmärgi, tegevuse kirjelduse, oodatava tulemuse ja planeeritava rahakasutusega.

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004. aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee