Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Neinar Seli sprodistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital ootab taotlusi Neinar Seli spordistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab 25. novembrini (kaasa arvatud) vastu taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele.

Neinar Seli sihtkapitali spordivaldkonna alakapitali stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist.

Stipendiumid antakse välja järgmistes kategooriates:

  • sportlik perekond (kõik pereliikmed peavad tegelema regulaarselt harrastus- või tippspordiga)
  • Tartus gümnaasiumis või ülikoolis õppiv sportlane
  • töö kõrvalt tippspordiga tegelev sportane
  • spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • spordiveteran

Jagamisele läheb 5000 eurot. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi võivad taotleda või kandidaate esitada nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 25. novembriks esitada vastav taotlus nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeedil koos stipendiumi kasutamise eesmärgi, tegevuse kirjelduse, oodatava tulemuse ja planeeritava rahakasutusega.

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee