Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linnakirjaniku stipendiumile

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linnakirjaniku stipendiumile taotluste esitamise tähtajaga 20. detsember 2021.

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ning aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

2022. aastal on stipendiumi suurus 14 016 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 20. detsembriks 2021 Tartu Kultuurkapitalile esitada:
isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma; ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ning ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2022. aastal.

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumide, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.

Linnakirjaniku stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Tartu eesmärkide ja tegevussuundade kohta kirjanduslinnana saab lugeda SIIT.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee