Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Tartu Kultuurkapital kuulutab koostöös SAga Tartu Ülikooli Kliinikum välja konkursi Kliinikumi preemiale

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse arste, kes on andnud panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse ning kaasa aidanud tervishoiu maine tõstmisele ning eesti inimese tervise parandamisele.

Kandidaatide esitamise õigus on kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul ja  Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi.

Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba viieteistkümnendat korda. Eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots emer Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof emer Tiit Haviko ja dr Andres Ellamaa.

Preemiakandidaatide andmed palume  saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 30.aprilliks e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee

Preemia suurus on 3500 eurot ning see makstakse välja Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist.

Kliinikumi preemia annab laureaadile üle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur 24. mail Tartus Dorpati keskuses toimuval kliinikumi konverentsil.

 

Lisainfo: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael, tel 7319 310, e-post kristi.tael@kliinikum.ee