Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu linna õpetajatele

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu linna õpetajatele

Stipendiumi eesmärk on tunnustada õpetajakutset ja toetada õpetajate enesetäiendamist. Stipendiumi saajateks võivad olla Tartu linna haridusasutuste õpetajad.

Stipendiumifond on 9000 eurot, millest antakse välja kaks 2000-eurost stipendiumi pikaajalise tulemisliku tegevuse eest ja viis 1000-eurost stipendiumi enesetäiendamiseks.

Kandidaate stipendiumidele saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate alaliitude või õppenõukogu ettepanekul. Taotlus esitada vastaval vormil koos motiveeritud põhjendusega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september 2013.

(Käesoleval aastal langeb taotluste esitamise tähtaeg nädalavahetusele, mistõttu võetakse neid vastu ka 16.septembril).

 

Stipendiumi statuut SIIT

 

Lisainfo tel 7441 500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee