Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Neinar Seli meditsiini sihtkapitali preemiate konkursid

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Neinar Seli meditsiini sihtkapitali preemiate konkursid 

Vastavalt kliinikumi preemia statuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

„Olgugi, et kliinikumi kevadkonverentsi, kus kliinikumi preemia traditsiooniliselt üle antakse, sel aastal riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei toimu, peab kliinikum oluliseks jätkata traditsiooni,“ lausus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige-ravijuht Andres Kotsar, kes juhib preemiakomisjoni tööd.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne teist korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud dr Urmas Siigur, prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos ja dr Tiiu Aro.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 28. aprilliks 2020 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee.

Neinar Seli meditsiini sihtkapitali preemiad

Tartu Kultuurkapital korraldab koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga konkursi Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna preemiatele, tunnustamaks produktiivsemaid teaduspublikatsioonide autoreid.

Neinar Seli sihtkapitali preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad oma avaldatud teaduspublikatsioonidega.

Otsuse tegemisel tugineb komisjon Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Preemia saaja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

Konkurss toimub kahes kategoorias:

  • enim avaldatud teaduspublikatsioone viimasel aastal – preemia autorile 2000 eurot
  • enim avaldatud teaduspublikatsioone viimasel viiel aastal – preemia autorile 4000 eurot

Konkursi viib läbi Tartu Ülikooli Kliinikum. Konkursi lõpptähtaeg 28. aprill 2020.

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital on asutatud 2008. aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Lisainfo:  kliinikum@kliinikum.ee., kultuurkapital@raad.tartu.ee