Tartu Kultuurkapital kuulutab välja  Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendiumi konkursi

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja  Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendiumikonkursi naiskoori dirigentidele taotluste esitamise tähtajaga 27. aprill.

Käesoleval aastal ootame sihtkapitali stipendiumile kandideerima Lõuna-Eestis (Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa) oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud naiskooride dirigente.

Ettepanekuid võivad teha nii koorid, organisatsioonid, maakonnad kui üksiksikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 27. aprill esitada taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil, kus märkida ära dirigendi nimi ja kontaktandmed. Taotluse põhjenduses tuua välja dirigendi muusikaline tegevus hooaja jooksul ja panus kohalikku kultuuriellu – repertuaar, kontserdid ja esinemised, osavõtt vabariiklikest ja kohalikest laulupäevadest ja konkurssidest.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Vaike Uibopuu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga toetada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente ning tunnustada kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid. Stipendium määratakse iga-aastaselt kordamööda dirigendile või koorile.

Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendium antakse üle Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeval.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee