Tartu Kultuurkapital ootab rahataotlusi kolmele konkursile. Taotlusi saavad esitada loomeinimesed,

1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital võtab vastu 30. septembrini 2004 stipendiumitaotlusi sügis-talviste kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks kirjanduse, rahvakultuuri, heli- ja näitekunsti, kujutava ja rakenduskunsti, teaduse, hariduse ja spordi vallas.

2) Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Hansapanga stipendiumile. Välja antakse kaheksa 15 000 krooni suurust stipendiumi.
Stipendiumit võivad taotleda Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli täiskoormusega bakalaureuseõppe üliõpilased alates kolmandast semestrist, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivsed ühiskondlikus tegevuses.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.oktoobriks esitada:
 avaldus vabas vormis ja elulookirjeldus üliõpilase isikuandmete, sissetulekute, pere suuruse ja eriala nimetamisega;
 soovitus ja soovitajad stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade ühiskondlikust aktiivsusest;
 tõend õppetulemuste kohta (kinnitatud dekanaadis).

3) Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi H.Elleri nimelisele stipendiumile. Stipendiumid määratakse H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilastele ja õpetajatele silmapaistvate tulemuste eest. Stipendiumifond 14 000 krooni.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.oktoobriks esitada:
 Avaldus vabas vormis
 Dokumendid, mis tõestavad stipendiumi kandidaatide silmapaistvaid erialaseid tulemusi (konkurssidelt ja meistrikursustelt saadud tunnistused, diplomid, kontserdikavad jne.)

Taotlused tuleb esitada või saata Tartu Kultuurkapitali büroosse Raekojaplats 8 III korrus, 51004 Tartu.
Info tel. 744 1500