Tartu Kultuurkapital puhkuste ajaks suletud

Tartu Kultuurkapital suletud puhkuste ajal kuni 21.augustini.

Info tel 50 49 654,

e-kirjad kultuurkapital@raad.tartu.ee