Tartu Kultuurkapital sai uue juhataja

24.04.2017 kinnitas Tartu Kultuurkapitali nõukogu ametisse uue juhatuse liikme Kristjan Silma, kes asub maikuust Tartu Kultuurkapitali juhataja kohuseid täitma.

„Minu peamine eesmärk on Tartu Kultuurkapitali arendamine, usaldusväärsuse hoidmine ja kasvatamine ning tööprotsesside kiire ja sujuv korraldus,“ ütles Tartu Kultuurkapitali juhataja ülesannetesse asuv Kristjan Silm.

Kristjan Silm on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia ja võrdleva poliitika eriala. Kultuuriga seob teda pikaajaline muusikaline taust ning sportlaspõli. Kristjan Silm võtab töö üle kümme aastat Tartu Kultuurkapitali juhtinud Anne Evrechtilt.

Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimehe Helmer Jõgi sõnul on Anne Evrecht juhtinud Tartu Kultuurkapitali edukalt. „Oma ametiperioodil on ta oluliselt suurendanud nimeliste allfondide hulka ja stipendiumifondide suurust, lisaks on Anne juhatamisel suurenenud annetused ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, mille tulemusena on olnud võimalik viia läbi palju rohkem konkursse ja toetada seeläbi Tartu linna kultuurielu,“ ütles Jõgi.

SA Tartu Kultuurkapital on asutatud Tartu linna kogukonna tugevdamiseks ja kultuurielu edendamiseks. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital missiooniks on Tartu-kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine kogukonna huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamisega.


Lisainfo:
kultuurkapital@raad.tartu.ee