Tartu Kultuurkapital võtab tööle juhatuse liikme

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on 25-aastase kogemusega organisatsioon, mis tegeleb heategevuse eesmärgil kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks avalikes huvides Tartu linnas rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamisega.

 

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital võtab tööle

JUHATUSE LIIKME

kelle ülesanneteks on sihtasutuse eesmärgipärane juhtimine, igapäevase töö korraldamine ning sihtasutuse esindamine avalikkuses.

Edukal kandidaadil on:

  • kõrgharidus (eelistatult magistrikraad)
  • teadmised organisatsiooni juhtimisest ja majandamisest
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, koostöö- ja suhtlemisoskus
  • organiseerimis- ja arendusvõime

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 10.aprilliks 2017 sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogule e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

 

Lisainfo: Helmer Jõgi (nõukogu esimees) tel 510 0452, e-post helmer.jogi@raad.tartu.ee.