Tartu Kultuurkapitali II poolaasta stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital võtab 30.septembrini vastu taotlusi isikute loomingulise tegevuse toetuseks ning kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks sügis-talvisel perioodil.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

  • helikunst
  • näitekunst
  • kirjandus- ja kirjastamine
  • kujutav- ja rakenduskunst
  • haridus ja teadus
  • rahvakultuur
  • kehakultuur ja sport

Läbiviidavad tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Stipendiumifondi suurus on 34 630 eurot.

Poolaasta stipendiumi taotlemise ja taotluste menetlemise kord SIIN.

Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt kultuurkapitali kodulehe kaudu. Vastava taotlusvormi saab valida SIIT.

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid. Komisjonide koosseis SIIN.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 21.oktoobriks 2014.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee