Tartu Kultuurkapitali ja Maksu- ja Tolliameti esindajad arutasid sportlastele stipendiumide maksmist

Tartu Kultuurkapitali esindajad kohtusid Maksu- ja Tolliametiga, et arutada  spordistipendiumide maksmisega seonduvaid küsimusi. Tartu Kultuurkapital asutas augusti lõpul Tartu meeste korvpalli sihtkapitali.

Kultuurkapitali esindajad kinnitasid, et nõukogu otsus Tartu meeste korvpalli sihtkapitali asutamiseks on tehtud heas usus ja vastavuses seaduste ning heade tavadega. Stipendiumide ja töise tegevuse selge eristamine suurendab  võimalusi korvpalli toetajate ringi laiendamiseks ning seeläbi toetada tippkorvpalli arengut Tartus.

EMTA juhtis tähelepanu, et maksuvabade stipendiumide väljaandmine peab olema kooskõlas seaduste ja juhistega ning et stipendiume ei maksta töise panuse eest. Sportlastele sporditegevuse eest makstavatelt tasudelt tasutakse kõik ettenähtud maksud, stipendiumikonkursi tingimused on selged ning stipendiaatide valik argumenteeritud.

Pooled leppisid kokku täiendava informatsiooni vahetamises. Stipendiumikonkursi tingimusi täpsustakse Kultuurkapitali poolt nii, et oleks tagatud stipendiumide määramise läbipaistvus.

Kultuurkapitali esindajad leidsid muuhulgas, et spordi- ja teiste loomevaldkondade tasude maksustamises on vaja suuremat selgust riigi tasandil.

“Tartu linn on  alati olnud huvitatud sportlastele ja loomeinimestele paremate võimaluste loomisest. Hea võimalus oli nüüd Maksu- ja Tolliametiga stipendiumide maksmisega seotud teemad läbi arutada, see annab meile kindlust ka edaspidistes tegevustes,” ütles Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige Tartu abilinnapea Tiia teppan.

12. septembri kohtumine sai teoks ajendatuna meediakajastustest seoses Tartu Kultuurkapitali poolt asutatud Tartu meeste korvpalli sihtkapitaliga.
Tartu Kultuurkapitali nõukogu asutas Tartu meeste kõrgtasemel korvpalli toetuseks sihtkapitali 26. augustil ning pöördub kõigi Tartu korvpalli arengust hoolivate toetajate poole palvega teha sihtkapitali annetusi toetamaks  korvpalli arengut Tartus.

Helmer Jõgi
Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees

Helmer.Jogi@raad.tartu.ee