Tartu Kultuurkapitali nimelised stipendiumid

1. Vilhelm Fischmanni stipendium klassikalise muusika arenguks, spordielu edendamiseks ja arhitektuurialaseks arenguks. Fischmanni stipendiume saavad taotleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kelle loominguline tegevus on seotud nimetatud valdkondadega. Stipendiumifondi suurus 15 000 krooni.

2. Laste ande arengu fondi stipendium alla 18.aastastele, kel on silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi vallas. Stipendiumi saavad lastele taotleda eelkõige õppeasutused, õpetajad, kasvatajad, haridusasutuste juhid, haridustöötajad, treenerid jt. isikud. Stipendiumifondi suurus 12 500 krooni.

3. Agenda 21 stipendiumid 1.-8. ja 9.-12. klassi õpilastele: 1) Tartu keskonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks; 2) praktiliseks tegevuseks Tartu keskkonna parandamiseks või keskkonateadlikkuse suurendamiseks, sh. keskonnaprobleemide teadvustamiseks meedias. Agenda 21 stipendiume saavad taotleda õpilased ja õpilaste rühmad. Stipendiumifondi suurus 10 000 krooni.

4. Videomat Casino Groupi stipendium Tartu Ülikooli statistika õppetooli või majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks. Stipendiumifond 6000 krooni.

5. Elioni stipendium Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks saavad taotleda kõik infotehnoloogiat ja telekommunikatsiooni valdkonna erialasid õppivad üliõpilased. Stipendiumifond 3600 krooni.

6. Eesti Mobiiltelefoni stipendium on toetamaks üliõpilaste ja teadlaste koolitust. Stipendiumifond 3700 krooni.

7. AS Pristise Koolinoorte Turvalise Arengu stipendium on toetamaks Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks. Stipendiumit saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele. Stipendiumifond 3700 krooni.

Taotluste vastuvõtt lõpeb 7.jaanuaril 2003 kell 16. Nimelise stipendiumi taotlemise ankeete ja infot saab Tartu Kultuurkapitali koduleheküljelt www.kultuurkapital.ee või kultuurkapitali büroost Raekoja plats 8, tel.74 41 500.