Tartu Kultuurkapitali poolaasta konkurss

Tartu Kultuurkapital võtab 31.märtsini vastu taotlusi isikute loomingulise tegevuse toetuseks ning kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks. Stipendiumideks ja toetusteks jagatakse välja 45 000 eurot.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

  • helikunst
  • näitekunst
  • kirjandus- ja kirjastamine
  • kujutav- ja rakenduskunst
  • haridus ja teadus
  • rahvakultuur
  • kehakultuur ja sport

Toetust saab taotleda tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01.aprilli – 31.oktoober 2015.

Füüsilised isikud saavad taotleda stipendiumi teadmiste või oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loominguliseks ja teadustegevuseks. Juriidilised isikud saavad toetust taotleda kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

Füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt läbiviidavad tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud.

Poolaasta stipendiumi taotlemise ja taotluste menetlemise korraga saab tutvuda SIIN.

Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt kultuurkapitali kodulehe kaudu. Vastava taotlusvormi saab valida SIIT.

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid. Komisjonide koosseis SIIN.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 21.aprilliks 2015.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee