Tartu Kultuurkapitali tänuõhtu

6.märtsil 2008 korraldab Tartu Kultuurkapital tänuõhtu Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis.

Tänuüritusele on kutsutud suurannetajad aastast 2005-2007 ja kõikide allfondide asutajad ja esindajad. Allfonde on kultuurkapitali juurde asutatud 31. Üheteistkümne allfondi esindajad annavad üle stipendiumid 2008.aasta stipendiaatidele 200 tuhande krooni väärtuses.

Tänuürituse raames allkirjastatakse Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitali asutamise leping ja Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi asutamise leping.

Neinar Seli annetab meditsiini valdkonna alakapitali algpanusena 200 000 krooni. Seli eesmärgiks on suurendada sihtkapitali järgneva viie aasta jooksul miljoni kroonini.

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfond asutatakse sooviga kaasa aidata Tartu Raatuse Gümnaasiumi eesmärkidele ja arengule ning seoses Tartu Raatuse Gümnaasiumi 90. aastapäevaga. Toetusfondi lepingu allkirjastavad TRG vilistlaste nimel Kristiina Tõnnisson ja kooli juhtkonna poolt direktor Jaan Kabin.

Tartu Kultuurkapital esitleb tänuõhtul aastaraamatut 2003-2007 ja õhtu lõpeb piduliku õhtusöögiga.