Tartu Kultuurkapitalil on sünnipäev!

19. detsembril 2007 saab 16 aastat Tartu Kultuurkapitali asutamisest.

Tartu Kultuurkapitali nõukogusse kuuluv Tartu Ülikooli haldusdirektor Riho Illak meenutas Kultuurkapitali algusaegu Kultuurkapitali aastaraamatus “Tartu Kultuurkapital 1992-2002”: “Tartu Kultuurkapitali asutamise mõte pesitses minus aastaid. Raamatukogus vanu “Riigi Teatajaid” sirvides oli silma jäänud 1925. aastal Eesti Vabariigis vastu võetud kultuurkapitali seadus, mis oli oma olemuselt kogu Euroopa kontekstis ainulaadne. Väikese ja noore Eesti Riigikogu oli vastu võtnud seaduse, mis sätestas sisuliselt kultuuri riikliku rahastamise alternatiivse võimaluse, sealhulgas, mis veelgi olulisem, sätestas selles väikeses ja noores riigis elavate teiste rahvaste kultuuriautonoomia ja selle rahastamise raamistiku.

See mõnevõrra uskumatu tõsiasi inspireeris ja tekitas soovi midagi samalaadset vähemalt Tartu piirides taas korrata, nüüd lõdvenema hakkavas nn nõukogude võimu tingimustes, teadmata kogu ajaloo edasist käiku. /-/

Aeg tundus soodne olevat – aga võta näpust! Kaheksakümnendate lõpu üleüldine poliitiline pidumeelsus ja harras-tõsised isamaalised toimetamised olid sellised tuurid üles võtnud, et Kultuurkapitali asutamispaberitega polnud muud midagi teha, kui dokumendipressi alla lauanurgale argisemat hetke ootama panna. /-/

Illustreerimaks neid rohkeid kultuurirahva arupärimisi ja kõnekoosolekuid, võib näiteks tuua kasvõi 1989. aasta novembrikuu. 4. novembril toimus Tartu Noortemajas “Sõprus” Tartu Loomeliitude Klubi asutamiskoosolek, 20. novembril toimus samas Tartu Kultuurifoorum, kus peeti aru Tartu kunstielu eilse ja tänase päeva ning edasiste perspektiivide üle. Sellel üritusel sündis ka Tartu Kultuurifoorumi avaldus ENSV Valitsusele ja Tartu Linnavalitsusele, mis avaldati ajalehes “Edasi” 26. Novembril 1989. aastal pealkirja all “Tartu kunsti, kunstihariduse ja kunstielu kallal toime pandud vägivalla tagajärgedest”. Selle dokumendi punktis 2 oli kirjutatud, et tuleb luua TARTU KULTUURKAPITAL. /-/

Oli veel vaja tervelt kaks aastat, et asi jõuaks otsuseni Tartu Linnavolikogus. /-/ Kultuurkapitali asutamisotsuse eelnõu ootas volikogu kantseleis, kuni see lõpuks 5. Detsembril 1991. aastal volikogu istungi päevakorda võeti. /-/ Aga juhtus nii, et vastvalitud uus linnapea Ants Veetõusme teatas päevakorra arutamisel, et tema ei ole jõudnud projekti sisuga piisavalt tutvuda. Ja asja arutamine võetigi päevakorras maha! Järgmisele volikogu istungile esitas linnapea ise selle eelnõu. Ja nõnda siis 19. detsembril 1991. aastal võttis volikogu võrdlemisi lühikese arutelu järel, võrdlemisi üksmeelselt selle otsuse vastu!”