Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi konkurss “Aasta tegu”

Tartu Kunstigümnaasiumi konkursi “Aasta tegu” eesmärgiks on tunnustada lemmikõpetajat ja kooli õpilast (õpilasi), kes on aasta jooksul kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud. Konkursi eesmärgis on teadvustada õpilaste omaalgatuse tähtsust.

Lemmikõpetaja valimised viib läbi TKuG Õpilasesindus, küsitledes kirjalikult kõiki 1.-12. klasside õpilasi. Kõik õpilased võivad esitada vaid ühe õpetaja ja on kohustatud oma valikut põhjendama.

Kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud õpilase konkursile võivad kandidaate esitada kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad. Iga taotleja võib esitada konkursile mitu kandidaati.Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt 30.aprilliks 2008, taotluse vorm TKuG kodulehel www.tkug.tartu.ee.

Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku nimi);
  • argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga silma paistnud.

Taotlused vaatab läbi TKuG 6-liikmeline juhtkond. Konkursi võitjat tunnustab Tartu Kunstigümnaasium ühekordse stipendiumiga, mis antakse üle 5. mail toimuval TKuG nimepäeva aktusel.

Lemmikõpetaja stipendiumi suurus on 3000 krooni ja õpilase stipendiumi suurus on 1000 krooni.