Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Tartu Kunstigümnaasium kuulutab välja konkursi „Tartu Kunstigümnaasiumi Aasta tegu” konkursi.

Toetusfondi stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased. Stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada õpilasi, kes oma tegevusega on kaasa aidanud kooli maine kujundamisele või silma paistnud kooli, Tartu linna või Eesti riigi jaoks oluliste saavutuste ja tegevustega. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased. Stipendiumi saaja otsustab vastav komisjon, kes teeb otsuse teatavaks kooli nimepäeval 5. mail käesoleval aastal. Stipendiumi suurus 1000 krooni.

Samuti kuulutab Tartu Kunstigümnaasium välja konkursi oma kooli aasta populaarsema õpetaja valimiseks. Stipendiumi saaja otsustab kooli õpilasesindus läbiviidava küsitluse põhjal, tulemused tehakse teatavaks kooli nimepäeval 5. mai käesoleval aastal. Stipendiumifond 2000 krooni.