Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Tartu Kunstigümnaasiumi (TKuG) toetusfondi konkurss “Aasta tegu”

Konkursi eesmärgiks on edendada TKuG õpilaste ja õpetajate tegevust kooli maine tõstmisel.

Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, kooli esindamised või muud sarnased projektid.

TKuG õpetaja stipendiumile saavad kandidaate esitada kõik 1.-12.klasside õpilased. Iga õpilane võib esitada vaid ühe kandidaadi ja on kohustatud oma valikut põhjendama. Kandidaatide esitamist koordineerib TKuG Õpilasesindus. Välja antakse kaks 100-eurost stipendiumi.

TKuG õpilase stipendiumile võivad kandidaate esitada kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad. Iga taotleja võib konkursile esitada mitu kandidaati. Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni: esitatava kandidaadi isikuandmed, argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga silma on paistnud. Välja antakse üks 100-eurone stipendium.

Konkursi viib läbi Tartu Kunstigümnaasium.

 

Lisainformatsioon: Peeter Kikas, TKuG direktor tel 520 3179