Tartu Kunstikool ja Tartu Kultuurkapital asutavad koostöös stipendiumifondi

Tartu Kunstikool ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmisid esmaspäeval lepingu Tartu Kunstikooli fondi asutamiseks. Fondi eesmärk on toetada Tartu Kunstikooli õppurite arengut ning innustada neid olema aktiivsed kunsti-, disaini- ja kultuurivaldkonnas ka väljaspool õppetööd.

Fondi asutamise lepingu allkirjastasid Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silm ja Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis. Tartu Kunstikooli fondi asutamine on kooskõlas kooli arengukava strateegiliste eesmärkidega kunsti ja kultuuri valdkonnas. „Eesti ei eksisteeri ilma kultuurita. Läbi loovuse mõistame maailma, tajume muutusi ja muudame need nähtavaks“ sõnas Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis.

Tartu Kunstikooli stipendiume antakse välja üks kord aastas ning stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Kunstikooli õpilased, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel. Fond on avatud kõigile annetajatele ning kogutud vahendid suunatakse stipendiumite ja toetuste maksmiseks vastavalt stipendiumi statuudis sätestatud eesmärkidele ja tingimustele.

Kontakt:

SA Tartu Kultuurkapital
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
Tel: 744 1500
E-post: kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kunstikool
Eha tn 41, 50103 Tartu
Tel: 733 0570
E-post: tk@tartukunstikool.ee