Tartu Lennukolledži (TAC) Fondi stipendiaadid kinnitati

Oktoobri lõpuni oli võimalik esitada taotlusi Tartu Kultuurkapitali Tartu Lennukolledži (TAC) fondi Lennuliiklusteenistuse AS-i (LLT AS) ja Pühajärve stipendiumidele. Praeguseks on selgunud neli stipendiaati, kellest igaüks saab stipendiumi 10 000 krooni.

LLT AS-i stipendiumid said Tartu Lennukolledžis IV kursusel lennuliikluse juhtimist õppivad tudengid Maris Märdla ja Katrin Lang. Pühajärve stipendiumide saajateks osutusid Lennukolledži IV kursusel õhusõiduki hooldust tudeeriv Risto Mäeots ja IV kursusel lennundusettevõtte juhtimist õppiv Ille Maremäe.

LLT AS-i stipendiumi oli võimalik taotleda Tartu Lennukolledži lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilastel, kellel ei olnud õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. LLT AS-i stipendiumi konkursikomisjoni esimeheks oli TAC fondi nõukogu esimees Jaan Tamm ning liikmeteks TAC fondi nõukogu liikmetena Kaie Peerna Tartu Lennukolledžist ja Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel. Lennuliiklusteeninduse AS-i esindajana kuulus komisjoni personalijuht Ere Keerig-Kont ja Tartu Lennukolledži esindajana kolledži lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni koolitusjuht Anu Vare.

Pühajärve stipendiumi said taotleda Tartu Lennukolledži rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased, sest lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilaste jaoks on sihtotstarbeliselt asutatud LLT AS stipendium ja õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste jaoks Otto Tauri stipendium), kellel ei olnud õppevõlgnevusi. Pühajärve stipendiumi konkursikomisjoni esimeheks oli Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel ning komisjoni kuulusid TAC fondi nõukogu liikmetena Tartu Lennukolledži jurist Eve Leimann ja Lennuameti peadirektor Koit Kaskel. AS-i Tallinna Lennujaam esindas komisjonis personalijuht Katrin Kelder ja Tartu Lennukolledžit õppeosakonna juhataja Andres Lainoja. Pühajärve stipendium asutati ja makstakse välja AS-i Tallinna Lennujaam poolt TAC fondi annetatud toetussumma baasil.

Stipendiumide määramisel hinnati nii taotlejate õppetulemusi kui ka aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.