Tartu Lennukolledži üliõpilastelt võetakse stipendiumitaotlusi vastu 31. oktoobrini 2007

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursid Tartu Lennukolledži (TAC) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Pühajärve stipendiumide taotlemiseks. Taotlusi võetakse vastu 31. oktoobrini 2007.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Lennukolledži lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:

  • CV;
  • lühiessee teemal “Ingliskeelse õppe võimalikkusest Tartu Lennukolledžis: kas ja/või millistes piirides?” (0,5-1 lk A4).

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Tartu Lennukolledži õppeosakonnalt.

Pühajärve stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Lennukolledži rakenduskõrgharidusõppe vähemalt kolmanda kursuse üliõpilased (välja arvatud lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade üliõpilased)*, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos järgmiste lisadega:

  • CV;
  • lühiessee teemal “Ingliskeelse õppe võimalikkusest Tartu Lennukolledžis: kas ja/või millistes piirides?” (0,5-1 lk A4).

Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni. Üliõpilasel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Tartu Lennukolledži õppeosakonnalt.

* Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilaste jaoks on sihtotstarbeliselt asutatud LLT AS stipendium ja õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste jaoks Otto Tauri stipendium

Stipendiumid antakse üle Pühajärve Lennundusseminaril 15. novembril 2007.