Tartu linna õpetajate preemiad ja stipendiumid

Õpetajate preemiad /stipendiumid

Tartu linn soovib tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid. Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 120 000 kroonile, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 30 000 krooni ja viis õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 12 000 krooni.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Statuut

Taotlusvorm: icon Õpetaja taotlusblankett

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva tähistamisel.