Tartu linna õpetajate stipendiumid on selgunud

Tartu linna territooriumil on 27 üldhariduskooli, millest 20 munitsipaalkooli, 5 erakooli ja 2 riigikooli, 31 munitsipaallasteasutust ja 7 eralasteasutust ning 5 kutseõppeasutust.

Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud Tartu linna õpetajate stipendiumikonkursile laekus kokku 14 taotlust.

Stipendiumitaotlused vaatas läbi komisjon koosseisus Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, Tartu abilinnapea Tiia Teppan, Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave, Tartu linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Peeter Tulviste, Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Eesti Lasteaednike Liidu esindaja lasteaed Kannike vanemõpetaja Jane Käis ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilane Martin Johannes Teder.

Stipendiumikomisjoni ettepanekul määrati 2000-eurosed stipendiumid järgmiselt:

Uno Arro, H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli akordioniõpetaja

Helgi Tering, Hugo Treffneri Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse ning näitekirjanduse õpetaja

 

700-eurosed enesetäiendamise stipendiumid määrati järgmiselt:

Külli Lokko, H.Elleri nim.Tartu Muusikakooli koorilaulu õppejõud

Leiger Luts, Tartu Emajõe Kooli kasvataja

Erkki Tempel, Miina Härma Gümnaasiumi keemiaõpetaja

Sille Tiks, Tartu Kommertsgümnaasiumi muusikaõpetuse ja muusikaajaloo õpetaja

Kalvi Värton, Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keel võõrkeelena õpetaja

 

Stipendiumide pidulik üleandmine toimub 26.oktoobril Tartu linna ja maakonna parimate haridustöötajate pidulikul vastuvõtul.

Lisainfo tel 744 1500