Avatud on konkurss Tartu linna raamatukogutöötajate stipendiumile

Tartu linna raamatukogutöötajate stipendiumi konkursile saab taotlusi esitada kuni 1. novembrini.

Raamatukogutöötajate stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna raamatukogutöötajaid erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel, et kasvatada raamatukogu võimekust kultuuriruumi ja kodanikuühiskonna edendajana.

Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on Tartu linnas asuva ja tegutseva raamatukogu (sealhulgas raamatukogu, mis tegutseb üldhariduskooli või muu õppeasutuse või muu era- või avalik-õigusliku isiku koosseisus) töötaja olenemata raamatukogu omandivormist.

Stipendium antakse stipendiumi taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks vastavalt eelarve võimalustele. Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on vähemalt 500 eurot.

Stipendiumi taotlus tuleb esitada 1. novembriks 2022 (k.a.) Tartu linnaportaalis(tartu.ee/kotoetused) sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:

1) lühikokkuvõte taotleja erialasest tööst raamatukogus;

2) stipendiumi taotlemise eesmärk ja oodatav mõju;

3) tegevuste kirjeldus (sealhulgas kavandatavad järeltegevused) ning nende vajaduse põhjendus;

4) eelarve.

Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevusteks.

Raamatukogutöötajate stipendiumi annab välja Tartu linn.

Lisainfo: tel 744 1500, e-post kristjan.silm@kultuurkapital.ee