Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi asutamine

22.aprillil allkirjastasid Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Peetri koguduse esindajad Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfondi asutamise lepingu.

Toetusfond asutati eesmärgiga aidata kaasa ajaloolise Peetri kiriku koolimaja taastamisele ja kooli arengule.

Toetusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele nr 10102052050006 SEB Pangas märgusõna “Tartu Peetri kool” all.

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond on Tartu Kultuurkapitali 44.allfond.

Tartu Peetri koguduse emakeelne algkool avati 1906.aastal. 1910.aastal alustas kool tööd oma koguduse liikmete rahalisel toel ehitatud uues koolimajas, kus ta tegutses kuni 1944.aastani. Pärast sõda seati koolihoonesse sisse Tartu Metallitööstuse Kombinaadi kontor ja tehnilise portselani osakond. 1956.aastal sai kombinaadist Tartu Keraamikatehas, 1960.aastast sai ettevõte uue nime – Tartu Ehitusmaterjalide Tehas. 1996.aastal sai Peetri kogudus oma ajaloolise koolimaja tagasi. Eesmärk on avada Peetri 33 asuvas hoones jällegi riiklikult kehtiva õppekavaga kool. Koguduse õpetaja Ants Toominga eestvedamisel on koguduse juurde moodustatud kooli taasavamise algatusrühm.