Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi stipendiumikonkursi, millele saavad kandideerida kõik Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.-12.klasside õpilased.

Toetusfondi stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada hea õppeedukusega ühiskondlikult aktiivseid Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilasi, kes oma tegevusega on kaasa aidanud kooli üldisele arengule või silma paistnud kooli, Tartu linna või Eesti riigi jaoks oluliste saavutuste ja tegevustega.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 31.maiks k.a. esitada taotlus Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi ankeedil, tuues välja taotluse põhjenduse koos saavutuste kirjeldusega ja stipendiumi kasutamise eesmärgiga ning õpetajast soovitaja(te) nime(de)ga.

Taotluse võib esitada elektroonselt Kultuurkapitali kodulehe www.kultuurkapital.ee kaudu, saata postiga aadressile Kalevi 13, 51010 Tartu või esitada kooli kantseleisse.

Stipendium antakse välja kahes kategoorias: 9.klasside õpilased ja 10.-12.klasside õpilased. Stipendiumifond on 550 eurot, millest üks stipendium suuruses 200 eurot on 9.klassi õpilasele ja üks stipendium suuruses 350 eurot 10.-12.klasside õpilasele.

Stipendiumid antakse üle Tartu Raatuse Gümnaasiumi lõpuaktustel, mis toimuvad 21.juunil 2012.a.

 

Lisainformatsioon

Marko Ringo, Tartu Raatuse Gümnaasium tel 7461 721, marko.ringo@rtk.tartu.ee

Anne Evrecht, Tartu Kultuurkapital tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee