Tartu Raatuse Gümnaasiumi vilistlasstipendiumi saab Ergo Kukk

Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfondi vilistlastipendium

Stipendiumikomisjon, koosseisus toetusfondi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson, toetusfondi nõukogu liikmed Terje Loogus, Eero Mikenberg, Toomas Jürgenstein ja Marko Ringo, määras 2012.aasta vilistlasstipendiumi saajaks Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.klassi õpilase Ergo Kukk‘e. Stipendiumi suurus on 200 eurot.

Ergo Kukk alustas oma kooliteed Tartu Raatuse Gümnaasiumis ja käesoleval aastal lõpetab 9.klassi. Tema õppeedukus on olnud väga hea – alates 5.klassist on ta lõpetanud kiituskirjaga. Ergo Kukk on aktiivne õpilane, kes osales paljudel võistlustel ja konkurssidel: näiteks esindas kooli saates “Targem kui 5b”, võttis osa Tartu koolidevahelisest kõnekonkursist ning võrkpalli- ja suusatamisvõistlustest. Ta on kooli õpilasesinduse juhatuse liige. Õpetajad ja kaasõpilased on iseloomustanud teda kui sõbralikku,viisakat ning  kohusetundlikku õpilast ja kaaslast. Ergo Kukk jätkab oma õpinguid Hugo Treffneri Gümnaasiumis.

Vilistlasstipendium antakse pidulikult üle Tartu Raatuse Gümnaasiumi 9.klasside lõpuaktusel, 20.juunil 2012.a.

10.-12.klasside stipendium jäi kandidaatide puudumise tõttu välja andmata.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee