Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja õe õppekava stipendiumi

Eesti suurim tarkvaraarendusettevõte Playtech Estonia paneb viiele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õendusüliõpilasele välja 500-eurosed stipendiumid, mis antakse tudengitele üle õdede päeval.

Õe õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Sõlmitud koostöölepingu järgi maksab Playtech sel kevadsemestril välja ühekordse 500-eurose stipendiumi viiele üliõpilasele, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vähemalt 2. kursusel õeks.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilastel 13.-27. aprillil esitada Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis (tartu.ee/kotoetused) elektrooniline taotlus koos kokkuvõttega enda senisest panusest kutseala arengusse, oma eriala ja kõrgkooli populariseerivatest tegevustest ning laiemast ühiskondlikust aktiivsusest. Komisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 6. mail ning stipendiumid antakse üle 12. mail, rahvusvahelisel õdede päeval.