Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õendustudengite stipendiumikonkurss on avatud

Õendustudengeid tunnustatakse 500-eurose stipendiumiga

Eesti suurim tarkvaraarendusettevõte Playtech Estonia paneb viiele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õendusüliõpilasele välja 500-eurosed stipendiumid, mis antakse tudengitele üle 17. novembril, kui kõrgkool tähistab 210. aastapäeva.

Tarkvaraettevõte Playtech toetab stipendiumifondi teist järjestikust aastat. Playtech Estonia esindaja Martin Pedak toob välja, et eelmise aasta kogemus näitas, et kõik stipendiumi saanud üliõpilased väärisid tunnustust nii oma heade õpitulemuste kui ka laiema panuse eest tervishoidu tänases COVID-19 olukorras. “Meil on hea meel ka sel aastal ettevõttena stipendiumifondi rahastada ja õenduse eriala tublisid tudengeid tunnustada ning eriala populariseerimisse oma panus anda,” lisas Pedak.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Ireen Bruus sõnas, et on tähenduslik, et Playtech kui mõjukas tarkvaraarenduse ettevõte toetab ja tunnustab üliõpilasi, kelle tulevikuelukutse on inimese ja ühiskonna tervise kui kõige väärtuslikuma vara säilitamine ja parandamine. “Sellega väärtustab Playtech õe kutseala, inimest ja haridust ning hoolib ühiskonna põhivajadustest, vaadates siinjuures selgelt tulevikku. Oleme tänulikud!” lisas ta.

Õe õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Sõlmitud koostöölepingu järgi maksab Playtech sel sügissemestril välja ühekordse 500-eurose stipendiumi viiele üliõpilasele, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vähemalt 2. kursusel õeks.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilastel 18.-31. oktoobril esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehel taotlus koos kokkuvõttega enda senisest panusest kutseala arengusse, oma eriala ja kõrgkooli populariseerivatest tegevustest ning laiemast ühiskondlikust aktiivsusest. Stipendiumid antakse üle 17. novembril, kui Eesti vanim rakenduskõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool tähistab Vanemuise kontserdimajas kontstertaktusega 210. aastapäeva.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas. Kõrgkoolis saab õppida rakenduskõrghariduse, magistri- ja kutseõppe õppekavadel.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Playtechi esindajana Martin Pedak, Tartu Kultuurkapitali esindajana Toomas Tein, kõrgkooli õe õppekava vilistlane Siiri Linde ning kõrgkooli esindajatena Kersti Viitkar ja Ireen Bruus.

Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi fondi võivad panuse anda kõik, nii era- kui juriidilised isikud.

Lisainfo:

Ireen Bruus, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja, ireenbruus@nooruse.ee, tel 737 0235

Kärt Kaasik, Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht, kart.kaasik@playtech.com, 5367 0954