Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi teadustööstipendium

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond on asutatud 2008.aastal eesmärgiga toetada eesti tervishoiu üldist arengut ja meditsiiniteaduse propageerimist ning tunnustada eesti tervishoiuteadlasi.

Arengufondist antakse välja 400-eurone stipendium parimale kliinilise suunitlusega teadustöö autorile või autorite kollektiivile. Teadustöö esitatakse Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppejõudude ja teadurite teaduskonverentsil.

Stipendiaadi leidmiseks korraldab Tartu Ülikooli Kliinikum stipendiumikonkursi.

Stipendium antaks üle Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 380.aastapäeva aktusel.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee