Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi teadustööstipendiumi laureaat on dr Jaak Kals

Tartu Ülikooli Arengufondi teadustööstipendiumi laureaat on dr Jaak Kals

Käesoleval, 2013.aastal pälvis Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi teadustööstipendiumi dr Jaak Kals, dr Jüri Lieberg, dr Priit kampus, dr Maksim Zagura, prof Jaan Eha ja prof Mihkel Zilmer uurimistöö eest “Arterite jäikus ennustab aterosskleroosiga haigetel üld- ja kardiovaskulaarset suremust”.

Teadustööstipendium määratakse ühele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimuval õppejõudude ja teadurite teaduskonverentsil esitatavale kliinilise suunitlusega teadustöö autorile või autorite kollektiivile.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee