Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondist anti välja stipendiumid

Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond on asutatud 2008.aastal eesmärgiga toetada Eesti tervishoiu üldist arengut ja meditsiiniteaduse propageerimist ning tunnustada Eesti tervishoiuteadlasi.

Arengufondist määrati 1300-eurosed stipendiumid 2012.aastal doktoriväitekirja kaitsnud järgmistele Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajatele:

  • Triin Jagomägi
  • Kairit Joost
  • Jaanika Kumm
  • Liisi Kööts-Ausmees
  • Maksim Zagura
  • Innar Tõru

Stipendiumid anti pidulikult laureaatidele üle 18.detsembril 2012 Tartu Ülikooli aulas toimunud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ühisel aastalõpu kontserdil.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee