Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia arstiteadlastele

1. maiks 2008 ootame taotlusi Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, kõikidel erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab esitada ühe kandidaadi. Iga kandidaadi kohta peab ülesseadja esitama kirjalikult elulookirjelduse ja lühikese põhjenduse.

Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia on 65 000 krooni.

Preemia antakse laureaadile üle 21. mail 2008.a. Tartu Ülikooli kliinikumi kevadkonverentsil Athena konverentsikeskuses.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 1. maiks 2008. a. aadressil L. Puusepa 1a, Tartu 50406, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi või e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee.