Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia konkurss

Tartu Ülikooli Kliinikum
22. märts 2019
Pressiteade

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kuulutas välja kliinikumi preemia konkursi

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutas välja kliinikumi preemia konkursi kandidaatide esitamiseks. Preemia eesmärk on tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Vastavalt kliinikumi preemia statuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne esimest korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud  prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos ja dr Tiiu Aro.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 18. aprilliks 2019 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee.

Kliinikumi preemia antakse laureaadile üle kliinikumi kevadkonverentsil „Inimkeskne tervishoid – eesmärk või teekond?“ 10. mail Dorpati konverentsikeskuses.

Lisainfo:
Helen Kaju, avalikkussuhete büroo

Helen.Kaju@kliinikum.ee

Tel: 731 9423