Tartu Ülikooli Kliinikumi preemiale oodatakse kandidadate 30.aprilliks

SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja konkursi Kliinikumi preemiale 55 000 krooniKliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.
Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnal, kõikidel erialaseltsidel, Eesti Arstide Liidul ja  Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi, kelle kohta tuleb esitada kirjalikult elulookirjeldus ja lühikene põhjendus.
Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 30. aprilliks 2010. a. aadressil L. Puusepa 1a, Tartu 50406, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi või e-posti aadressil kristi.tael@kliinikum.ee.
Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba kaheteistkümnendat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof. Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets,  prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu, dots emer Jüri Samarüütel, dr Kaljo Mitt.
Preemia annab laureaadile üle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur 19. mail 2010. a. kliinikumi konverentsil.