Tartu väärtustab noorte koorijuhtide koolitust Richard Ritsingu stipendiumiga

Konkursile esitati H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise osakonna poolt 5 õpilast. Komisjon valis välja kolm parimat kooridirigeerimise eriala õpilast silmapaistvate erialaste tulemuste ja väga hea õppeedukuse eest.

Stipendiumid saavad Maarja Helstein (4.kursus), Liisi Kams  (3.kursus) ja Mari Kalling (2.kursus). Stipendiumifond 15 000 krooni jagatakse kolme parima vahel a’ 5000 krooni.

R. Ritsingu stipendiumi komisjonis töötasid Riho leppoja, Jüri Sasi, Lilyan Kaiv, Lauri Breede ja  Alo Ritsing.

Stipendiumid antakse pidulikult üle 20.märtsil 2009 kell 11 H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis Richard Ritsingu 106.sünniaastapäeva tähistamisega. Avatakse näitus ja toimuvad loengud.

Richard Ritsingu stipendium on Tartu linna poolt rahastatud stipendiumikonkurss.