Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumile, millega tunnustatakse ja toetatakse sotsiaalala töötajaid, üliõpilasi ja vabatahtlikke.

Stipendiumi suurus on 640 eurot ja sellele saavad kandideerida psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonna teadurid, üliõpilased ja teised valdkonda toetavad isikud.

Stipendiumi statuut SIIT.

Kandideerimiseks esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehe kaudu elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil, millele lisada:

  • lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja/või CV ning üliõpilastel väljavõte õpitulemustest
  • stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus
  • soovituskiri (võimalusel)

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15.september k.a.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

Stipendium antakse üle rahvusvahelist vaimse tervise päeva tähistaval üritusel.

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee