Tartu Zonta Klubi fondi stipendiumi saab Astrid Külaots

Tartu Zonta Klubi fond on asutatud eesmärgiga toetada ja tunnustada Tartu linna või maakonna naisõpetajat.

Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud stipendiumikonkursile laekus 11 taotlust.

Stipendiumikomisjon koosseisus Tartu Zonta Klubi president Katrin Lember, Tartu Zonta Klubi liikmed Maire Breede ja Triin Vaaro ning Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi otsustasid määrata fondi 640-eurose stipendiumi Konguta Kooli õpetaja Astrid Külaotsale.

Astrid Külaots on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja erialal (1999) ning töötab Konguta Koolis alates 2002.aastast. Teda on iseloomustatud kui “väga mitmekülgnset, innovaatilist ja õpilaste arengust lähtuvat pedagoogi.” Astrid Külaots on 5.klassi juhataja. Tema juhendatud õpilased on saavutanud häid tulemusi matemaatikas ja loodusõpetuses, samuti loovtöödes. Ta kasutab laste õpetamisel aktiivselt IT vahendeid, nagu SMART-tahvel ja 2012.aastast tahvelarvuti. Ta on Konguta Kooli esimene veebipäeviku pidaja aastast 2008 ning tema eeskujul hakkasid blogima pea-aegu kõik kooli õpetajad. Õpilaste loodusalaste teadmiste arendamiseks lõi ta lastele loodusõpetuse keskkonna. Astrid Külaots osaleb aktiivselt ka kooli õppe- ja arengukava koostamisel ja kooli hoolekogu töös. Lisaks koolitööle jagab Astrid vabatahtlikuna arvutialaseid teadmisi ka Konguta valla eakate seeniorringis.”

Lisainfo tel 744 1500