Tartu Zonta Klubi Fondi stipendiumi saab Ellen Strohmann

Ellen Strohmann on Tartu Vene Lütseumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ta on noor, optimistlik, tegutsemistahteline ja tulemuslikult töötav õpetaja, kes töötab koolis alates 2001.aastast. 

Eesti keele õpetajana teeb Strohmann kõik temast oleneva, et õpilased valdaksid keelt võimalikult hästi. Ta suunab õpilasi osa võtma erinevatest üritusest, et õpilased saaksid oma teadmisi praktikas arendada. Mitu aastat järjest korraldab ta kodanikupäevale pühendatud õpilaskonverentsi, millest võtavad osa Tartu linna nii eesti kui vene õppekeelega koolide õpilased. Strohmanni eesti keele riigieksami keskmine tulemus 2009/2010 õa oli 81 punkti.

Töötades vene õppekeelega koolis riigikeele õpetajana mõistab Strohmann riigikeele tähtsust õpilaste edasises karjääris ning püüab igati seda õpilastele teadvustada. E.Strohmanni juhendamisel võtavad õpilase osa ka ülelinnalistest ja vabariiklikest olümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest.

Seega vastavalt Zonta klubi fondi stipendiumistatuudile  on ta õpetaja, kes jõuab ja teeb rohkem kui nõuab tema igapäevatöö.

Tartu Zonta Klubi Fondi stipendiumi suurus on 10 000 krooni.

Käesoleval, 2010.aastal laekus konkursile 12 taotlust.  Ekspertkomisjonis töötasid Tartu Zonta klubi president Merle Vall, klubi liikmed Asta Niinemets ja Meeli Lokk jaTartu Kultuurkapitali esindajana Tartu abilinnapea Jüri Sasi.