Tartu Zonta klubi õpetajastipendiumi konkurss

15. septembriks 2010.a. oodatakse taotlusi Tartu Zonta klubi õpetaja stipendiumile. Stipendium 10 000 krooni.

Taotluse võib esitada õpetaja ise või haridusasutuse nõukogu/hoolekogu, õpilaste või kolleegide ettepanekul.

Stipendium määratakse naisõpetajale, kes on oma töös edukas, on autoriteediks nii õpilastele kui kolleegidele ning kes suudab ja teeb rohkem kui nõuab igapäevatöö.

Taotlemiseks esitada vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega, kirjeldus senise tegevuse kohta ja soovituskiri (kui õpetaja taotleb ise).

Statuut