TEHNIKA ERIALADEL ÕPPIVATELE NOORTELE ANTI VÄLJA METEC STIPENDIUMID

Tehnoloogiaettevõte Metec ja Tartu Kultuurkapital andsid välja stipendiumid, millega toetavad tehnika erialadel õppijaid.

„Kui saad selgeks tehnikaalased baasteadmised, siis on kõik uksed valla,” ütles Meteci juht Toomas Lepp stipendiumite üleandmisel rõhutades sealjuures tehnika alade vajadusele.

Meteci stipendiumi pälvisid Eesti Maaülikoolist Reijo Pau ning VOCO õpilane Karel Kangur.  Pau tõi välja stipendiumi olulisust ja vajalikust “Stipendium toetab minu erialaseid õpinguid ja lisaks on praktika läbimine võimalus saada häid praktilisi kogemusi tulevikuks”

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu.

Metec ja Tartu Kultuurkapital annavad stipendiumi edaspidi välja kord aastas ning selle suurus on kutseõppeasutuse õppurile 1100 eurot ja kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Järgmine võimalus stipendiumile kandideerida on 2024. aastal.

Metec on 1993. aastal asutatud Tartus asuv erakapitalile kuuluv Eesti juhtiv metallitööstusettevõte, mis pakub tootearendus- ja tootmisteenuseid klientidele erinevatest tööstussektoritest üle maailma. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital missioon on Tartu-kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine kogukonna huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamisega.