Tiiu Silla mälestufondi asutamine

Tiiu Silla mäletusfondi asutamine

Teaduskeskus AHHAA ja Tartu Kultuurkapital asutasid Tiiu Silla mäletusfondi, mille eesmärgiks on jäädvustada Tiiu Silla elutööd teaduse populariseerijana ja innustada tudengeid valima oma teadustöö teemaks teaduskeskuste temaatika.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti ülikoolide tasemeõppe üliõpilased, kes kirjutavad oma lõputöö (bakalaureus, magister, doktor) teaduskeskuste teemal. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 1.septembril taotluste esitamise tähtajaga hiljemalt järgneva aasta 1.august. Stipendium antakse üle AHHAA sünnipäeval, 1.septembril.

Mälestudfond on avatud ja sinna võivad annetada kõi füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital SEB Panga arveldusarvele 10102052050006 kasutades märgusõna Tiiu Sild.

Tiiu Silla mälestusfond on Tartu Kultuurkapitali 45.allfond.

Tiiu Sild (17.07.1958-16.02.2012) oli AHHAA asutaja ja juht aastatel 1997-2012.  2011.aastal omistati Tiiu Sillale teduse populariseerimise elutöö preemia.

 

Lisainfo:

Pilvi Kolk, Teaduskeskus AHHAA, tel 5554 4223,pilvi.kolk@ahhaa.ee

Anne Evrecht, Tartu Kultuurkapital, tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee