Aino Kõiv

Toetus Cr.W.Gluki ooperi “Orpheu” kontsert-ettekande ettevalmistamiseks ja ettekandmiseks TÜ Ajaloo Muuseumis

Aasta: 1996

Summa: 3500 EEK