Andres Gross

Uku Masingu teoloogiliste tööde tõlkimiseks ja kogumiku “Uku Masing ja piibel” toimetamiseks

Aasta: 2000

Summa: 3000 EEK