Andrus Laansalu, Kalvi Kaaviste

Linnaetnograafiliste märkidega tegeleva Tartu keskse näituse “Linnamärgid” ettevalmistuskuludeks

Aasta: 1997

Summa: 6000 EEK